RESTAURATIE

 

Bij restauratie gaat het meestal over monumentale panden met een historische achtergrond die cultureel belangwekkend zijn. Bijvoorbeeld omdat ze deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsaanzicht. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten verleent belangrijke historische panden de status van Rijksmonument. Als eigenaar van zo’n monument geniet u bepaalde voordelen bij de instandhouding van uw bezit. Meer weten? Ga naar cultureelerfgoed.nl

Restauratie dient altijd te gebeuren door erkende aannemers die werken met respect voor traditionele bouwmethoden. Wij hebben al meer dan 80 jaar ervaring, dus we weten er alles van. Bovendien adviseren wij u ook bij het verkrijgen van alle vergunningen en eventueel van toepassing zijnde financiële regelingen, zoals een extra hypotheek tegen minimale rente.

Aannemersbedrijf  Pardoel BV
Lorentzlaan 9
3401 MX IJsselstein

Webdesign